591108-Bekkers

41 Hardnekkige conflicten oplossen bevestigd en stabiliseert. Als het zelf-begrip vervolgens gefixeerd raakt, kan het misverstand ontstaan van een vaststaande identiteit die door een individu ontdekt zou kunnen worden door zijn eigen gevoelens en ervaringen te raadplegen. Fixatie van identiteit heeft efficiëntievoordelen voor onderlinge samenwerking in een groep. Het maakt de verdeling van rollen en taken eenvoudig. In gemeenschappen met een min of meer stabiele betekenishorizon levert dit ook geen problemen op. Echter, in de huidige geglobaliseerde samenleving zijn identiteitsgerelateerde coördinatieproblemen niet beperkt tot het socialisatieproces van kinderen, maar worden ook volwassenen regelmatig geconfronteerd met grote verschillen in fundamentele waarden. Ieders betekenishorizon wordt regelmatig ter discussie gesteld. Als zo’n identiteitsgerelateerd coördinatieproblem een aspect van iemands zelf-begrip betreft dat gefixeerd is geraakt, dan ontstaat een (hardnekkig) IRMC. Als het idee van een vaststaande identiteit wordt losgelaten, wordt het mogelijk hardnekkige en ogenschijnlijk onoplosbare IRMC’s te behandelen als identiteitsgerelateerde coördinatieproblemen die door wederzijdse ‘mindshaping’ kunnen worden opgelost. Dit houdt in dat mensen elkaar met meer diepgang gaan begrijpen en in dat proces elkaars identiteit vormen. De identiteit en onderlinge relatie van betrokkenen kan dan authentieker worden. In de literatuur over alternatieve conflictoplossing wordt een conflict dan ook niet primair als probleem gezien, maar als een kans met creatief potentieel (Rothman 1997, 7), want ‘people are not naturally aggressive, nor good, they are needy’ (Burton 1993, 19). De Transformatieve Dialoog is een vorm van mindshaping waarin de autonomie van betrokkenen is gewaarborgd, zodat de erdoor tot stand gekomen oplossing niet alleen stabiel, maar ook rechtvaardig is. Dit betekent niet dat alle mensen precies dezelfde fundamentele waarden hoeven te hebben, maar wel dat ze onderling verenigbare fundamentele waarden hebben en ook samen kunnen werken aan het realiseren van gedeelde commitments. Zoals waarheid het begrip is dat overeenstemming over objectieve claims markeert, en rechtvaardigheid het begrip is dat overeenstemming over sociale claims markeert, zo markeert authenticiteit overeenstemming over subjectieve claims. Met andere woorden, ik zal betogen dat het authentiek is om gecommitteerd te zijn dat (alle) anderen hun fundamentele waarden kunnen realiseren. De theorie van de Transformatieve Dialoog verbindt ieders eigen particuliere zelf-expressie aan het universele commitment aan de expressie van de particuliere identiteit van alle anderen. 1.3.3 De praktijk van een transformatief-deliberatief systeem Een filosofische theorie waarin stabiele en rechtvaardige oplossingen voor IRMC’s kunnen worden onderscheiden is belangrijk. Hiermee wordt een conceptuele onderbouwing gegeven voor transformatieve initiatieven en is het mogelijk om op een eenduidige wijze de opzet en effectiviteit van zulke initiatieven te onderzoeken. Dit kan tot nieuwe inzichten leiden om de effectiviteit van zulke initiatieven te vergroten, waardoor deze zich kunnen ontwikkelen tot robuuste en breed toepasbare interventies in het repertoire van conflictoplossingsmethoden. De hoop is dat daardoor bestaande IRMC’s verdwijnen en nieuwe vroegtijdig in de kiem gesmoord kunnen worden. 1

RkJQdWJsaXNoZXIy MjY0ODMw