591108-Bekkers

193 Rechtvaardiging van de Transformatieve Dialoog Het verweer dat het vervullen van eerste orde verlangens (of belangen) ook een authentiek zelf-begrip kan zijn, gaat niet op, omdat dit zelf-begrip zelf-ondermijnend is. Iemand met zo’n zelfbegrip kan net als John, geen relaties van sociale erkenning onderhouden. Als iemand zichzelf begrijpt als iemand die gedreven wordt door het vervullen van eerste orde verlangens, dan is hij of zij geen (betrouwbare) partner in het oplossen van coördinatieproblemen, en kan geen relaties van sociale erkenning onderhouden. Immers, zijn of haar eerste orde verlangen is doorslaggevend, en dat kan morgen anders zijn dan vandaag. Zonder relaties van sociale erkenning is authentieke zelf-expressie niet mogelijk. Mocht iemand toch volhouden te streven naar het vervullen van (niet erkende) eerste orde verlangens, dan vormt zo iemand een onvoorspelbaar risico voor anderen. Mindshaping, desnoods manipulatief en onderdrukkend, zal ingezet worden om het zelf-begrip van zulke mensen te transformeren en als dit niet lukt zullen andere maatregelen genomen, zoals opname, gevangenschap, enkelbanden et cetera. Conclusie Aangezien partijen in een IRMC gericht zijn op het realiseren van authentieke zelf-expressie, is een (universeel) commitment aan de Transformatieve Dialoog voor hen onontkoombaar. Hun betekenishorizon bevat noodzakelijk (maar mogelijk nog ongearticuleerd) een (universeel) commitment aan de Transformatieve Dialoog. 6.3 Reflecties op de theorie van de Transformatieve Dialoog Na de rechtvaardiging van de theorie van de Transformatieve Dialoog in de voorgaande paragraaf, zal ik dit hoofdstuk afsluiten met enkele (beknopte) reflecties. Ten eerste vat ik de theorie van de Transformatieve Dialoog samen in 5 stellingen (paragraaf 6.3.1). Vervolgens zal ik de toegevoegde waarde van deze theorie verduidelijken ten opzichte van de in hoofdstuk 2, 3 en 4 beschouwde theorieën van Rawls, Habermas en Taylor (paragraaf 6.3.2). Tenslotte, zal ik in paragraaf 6.3.3 de situatie van volledige authenticiteit uitwerken en laten zien hoe dit benut kan worden bij de institutionalisering van de Transformatieve Dialoog (zie hoofdstuk 7). 6.3.1 Samenvatting van de theorie van de Transformatieve Dialoog De theorie van de Transformatieve Dialoog kan in de volgende stellingen worden samengevat: 1. Een identiteitsgerelateerd moreel conflict kan het best begrepen worden als een conflict over authenticiteitsclaims (paragraaf 1.1.3). 2. Een identiteit kan begrepen worden als een netwerk van commitments (paragraaf 1.1.2). Een transformatie van identiteit houdt in dat iemand zich identificeert als een nieuw alternatief van zichzelf, met een bijbehorend nieuw netwerk van commitments (paragraaf 5.1.1). 6

RkJQdWJsaXNoZXIy MjY0ODMw