591108-Bekkers

191 Rechtvaardiging van de Transformatieve Dialoog De enig resterende optie is om te proberen het identiteitsgerelateerde coördinatieprobleem met behoud van relaties van sociale erkenning op te lossen door een vorm van mindshaping waarin ieders autonomie gewaarborgd is, ofwel een Transformatieve Dialoog. Kortom, in relaties van erkenning is het commitment aan een Transformatieve Dialoog geïmpliceerd. Als John ieder commitment aan de Transformatieve Dialoog zou ontkennen, dan kan hij geen relaties van erkenning onderhouden en daarmee ondermijnt hij zijn eigen authentieke zelfexpressie.241 Dus, onderdeel van de betekenishorizon waarin John een (intermediair) authentiek zelfbegrip heeft is het commitment aan de Transformatieve Dialoog. Zonder dat commitment zijn relaties van sociale erkenning niet mogelijk en kan er geen authentiek zelf-begrip zijn. Voor partijen in een IRMC is dit commitment geen gearticuleerd onderdeel van hun betekenishorizon, maar aangezien zij streven naar authentieke zelf-expressie moet dit commitment als achtergrondovertuiging verondersteld worden. Stap 3: een universeel commitment aan de Transformatieve dialoog is noodzakelijk voor authentieke zelf-expressie Op basis van de voorgaande argumentatie zou de conclusie getrokken kunnen worden dat het commitment aan de Transformatieve Dialoog onontkoombaar is in relatie tot tenminste één andere persoon, maar niet noodzakelijk in relatie tot iedereen. Ik zal nu betogen dat het commitment aan een Transformatieve Dialoog met tenminste één persoon een universeel commitment aan de Transformatieve Dialoog impliceert. Een universeel commitment houdt in: in relatie tot iedereen. Stel dat John wél een commitment heeft aan de Transformatieve Dialoog in relatie tot Julia. Het is mogelijk dat Julia misbruik maakt van Johns commitment en hem manipuleert (dat heeft implicaties met betrekking tot Julia’s authentieke zelf-expressie, maar we richten ons nu eerst op John). Stel dat Julia John inderdaad probeert te manipuleren, dan is de enige manier voor John om zijn autonomie te waarborgen door ook gecommitteerd te zijn aan de Transformatieve Dialoog met iemand anders, zeg Jürgen. Jürgen zou kunnen opmerken dat Julia manipuleert, en dat zou John aanzetten tot nadere reflectie. Wellicht zal hij Julia met haar gedrag confronteren. Als Julia dan beweert dat Jürgen juist manipuleert, dan kan John ook Jeremy raadplegen et cetera. Kortom, het commitment aan een Transformatieve Dialoog met één persoon impliceert een universeel commitment aan de Transformatieve Dialoog. Populair gezegd omdat er altijd wel iemand is die niet manipuleert en met wie een Transformatieve Dialoog tot authentiek zelfbegrip leidt. Filosofisch gezegd, als iedereen zou misleiden, is er überhaupt geen mogelijkheid 241 Stel dat Julia strenggelovig is en John afscheid neemt van dat geloof. Als na intensieve gesprekken blijkt dat ze niet tot elkaar kunnen komen, dan zou het resultaat alsnog kunnen zijn dat hun relatie verbroken wordt. John kan door relaties van sociale erkenning met nieuwe seculiere vrienden alsnog de condities creëren voor (partieel) authentieke zelf-expressie. Om deze te creëren moet hij echter gecommitteerd zijn aan de Transformatieve Dialoog. Alleen zo kan hij de wederzijdse relatie van erkenning vestigen. Voor de nieuwe vrienden is daarbij relevant hoe John is omgegaan met het conflict met Julia. Dát geeft hun informatie over het soort van relatie (van wederzijdse erkenning) die ze met hem aangaan. 6

RkJQdWJsaXNoZXIy MjY0ODMw