591108-Bekkers

189 Rechtvaardiging van de Transformatieve Dialoog • Stap 1: mensen (in een IRMC) handelen doelgericht om authentieke zelf-expressie (en daarmee autonomie) te realiseren; • Stap 2: om authentieke zelf-expressie te realiseren is de Transformatieve Dialoog onontkoombaar; • Stap 3: een universeel commitment aan de Transformatieve dialoog is voor rationele mensen in een IRMC noodzakelijk. Ik licht deze afzonderlijke stappen nu toe. Stap 1: mensen (in een IRMC) handelen doelgericht om authentieke zelf-expressie te realiseren Rationele mensen handelen om commitments te realiseren. Partijen in een IRMC zijn erop gericht om voor hen essentiële commitments te realiseren. Zij beschouwen deze commitments als authentiek, in de zin van ‘werkelijk wie zij zijn’. Partijen in een IRMC zijn met betrekking tot het onderwerp van conflict dus gecommitteerd aan authentieke zelf-expressie, ofwel autonomie. Zij willen de commitments realiseren die zij authentiek voor zichzelf beschouwen. Als dit niet het geval zou zijn, dan is er geen sprake van een identiteitsgerelateerd moreel conflict, maar van een coördinatieprobleem met betrekking tot belangen of feiten. In dit proefschrift richt ik mij op de situatie van een IRMC, maar ook buiten de context van een IRMC handelen mensen doelgericht om authentieke zelf-expressie te realiseren. Immers, mensen hebben commitments die (intermediair) authentiek voor hen zijn, waar ze zich bewust van zijn of die nog ongearticuleerd zijn. Die commitments proberen ze per definitie te realiseren. Op ieder moment beschouwt iemand zijn zelf-begrip als het op dit moment beste. Als iemand in strijd met dat zelf-begrip handelt, dan zal hij zijn handeling ofwel als inauthentiek beschouwen en proberen alsnog authentiek te handelen, ofwel zijn zelf-begrip bijstellen (en zich bewust worden van tot dan toe ongearticuleerde essentiële commitments). Hij of zij handelt altijd gericht om authentieke zelf-expressie te realiseren. Als iemand zichzelf begrijpt als iemand die ernaar streeft het ‘juiste’ te doen volgens een of andere autoriteit, dan is dat wat volgens deze persoon authentiek voor hem of haar is. Hij of zij is er dan op gericht om dit zelf-begrip tot uitdrukking te brengen, en hij of zij handelt dus ook om zijn of haar authentieke zelf-expressie te realiseren. Ook als iemand ervoor zou kiezen om strijdig met zijn (bewuste) commitments te handelen, dan wordt hij of zij gedreven door een ongearticuleerd commitment, dat kennelijk zwaarder weegt dan de commitments waar hij of zij zich bewust van is. Dat ongearticuleerde commitment is dan kennelijk wat hij of zij als authentiek voor zichzelf beschouwd. Stap 2: om authentieke zelf-expressie te realiseren is de Transformatieve Dialoog onontkoombaar In paragraaf 6.1.3 heb ik betoogd dat de Transformatieve Dialoog constitutief is voor authentieke zelf-expressie. Wat betekent dit voor iemand met een vaststaand zelf-begrip? Neem een persoon met een vaststaand zelf-begrip, John. Aangezien relaties van sociale erkenning constitutief zijn voor authentieke zelf-expressie moet deze persoon tenminste een of enkele relaties van sociale erkenning onderhouden om authentieke zelf-expressie te kunnen realiseren. 6

RkJQdWJsaXNoZXIy MjY0ODMw