591108-Bekkers

179 Rechtvaardiging van de Transformatieve Dialoog Stelling van Intersubjectieve Authenticiteit (SIA) voldaan. Ofwel, onderdrukkende vormen van mindshaping leiden niet tot (meer) authenticiteit. Dit is als volgt te begrijpen. Aan (SIA) is alleen voldaan als er overeenstemming is bereikt met alle netwerken van commitments. Over het algemeen is het commitment aan autonome zelf-expressie onderdeel van het netwerk van commitments van een individu of conflictpartij (want daarom is er een coördinatieprobleem!). Als iemand op zijn zelf-begrip reflecteert en ontdekt dat het door manipulatie tot stand is gebracht, zal dit tot gevoelens van vervreemding leiden. Er is dan geen sprake van interne consistentie, en er is niet voldaan aan (SIA). In het hypothetische geval dat iemand zelf instemt met onderdrukking (in de literatuur wordt het voorbeeld van een ‘vrijwillige slaaf’ aangehaald), zou oplossing van een coördinatieprobleem door een manipulatieve vorm van mindshaping wel intern consistent kunnen zijn. Echter, de Stelling van Intersubjectieve Authenticiteit (SIA) vereist ook externe consistentie met anderen die deze betekenishorizon niet delen. Daarvoor is een nietmanipulatieve vorm van mindshaping nodig. Volledige authenticiteit kan daarom alleen bereikt worden door een niet-manipulatieve vorm van mindshaping.227 De interne en externe consistentiecondities impliceren dus dat alleen een mindshapingproces waarin alle betrokkenen de inbreng kunnen leveren die zij willen en hun gedachten kunnen vormen zonder dwang of machtsuitoefening tot authentiek zelf-begrip leidt. Ofwel, iedereen wordt erkend als mede-constituent van de dynamiek waarin steeds opnieuw overeenstemming wordt bereikt over een gezamenlijke betekenishorizon. Kinderen, teenwiebelaars, migranten en zelfs dierenmishandelaars kunnen door het oplossen van identiteitsgerelateerde coördinatieproblemen (of morele conflicten) bijdragen aan veranderingen in een betekenishorizon. Als bijvoorbeeld de teenwiebelaar geen gelegenheid krijgt om de waarde van teenwiebelen begrijpelijk te maken, dan wordt hij zonder rechtvaardiging uitgesloten. Het is simpelweg niet gerechtvaardigd als een specifieke betekenishorizon maatgevend zou zijn voor volledige authenticiteit. De Transformatieve Dialoog is een vorm van mindshaping die aan deze condities voldoet. Alle betrokkenen kunnen in het hele proces van de Transformatieve Dialoog alles wat zij 227 Voor een situatie van ‘vrijwillige slavernij’ geldt dat niet aan (SIA) is voldaan. Het is daarom niet nodig aan (SIA) een bepaling toe te voegen van ‘zonder dwang’. Als iemand zelf instemt met een bepaalde vorm van onderdrukking, dan zal er iemand zijn die meent dat deze persoon zichzelf voor de gek houdt (en wegens de beperkingen van oordeelsvorming is die er noodzakelijkerwijs, zie paragraaf 2.1.1), en is er geen externe consistentie. Individualistische concepties van autonomie hebben moeite om situaties van ‘vrijwillige slavernij’ als niet autonoom te onderscheiden (Oshana 1998, 86). Een andere benadering is om authenticiteit los te koppelen van autonomie in de zin dat autonomie wel authenticiteit veronderstelt, maar andersom niet (MacKay 2019, 14–15). Op die manier kan begrijpelijk worden gemaakt waarom iemand authentiek kan zijn binnen een betekenishorizon waarin hij of zij is gesocialiseerd (maar niet autonoom voor heeft gekozen). Volgens (SIA) is er in dat geval sprake van intermediaire authenticiteit. Volledige authenticiteit veronderstelt ook overeenstemming met anderen die deze betekenishorizon niet delen. Volledige authenticiteit vereist dat de ‘vrijwillige slaaf’ ook overeenstemming kan bereiken met degenen die zijn betekenishorizon niet delen. Dat proces benadert de ‘slaaf’ als autonoom persoon en kán ertoe leiden dat de ‘vrijwillige slaaf’ zich identificeert als een nieuw alternatief van zichzelf, bijvoorbeeld ‘een vrij man’. Als hem verhinderd wordt dit proces aan te gaan of een dit nieuwe alternatief in de praktijk te brengen, dan is hij niet ‘vrijwillig’ slaaf. Als hij die vrijheid wel heeft, dan was hij geen slaaf. Kortom, een ‘vrijwillige slaaf’ is een intern tegenstrijdige uitdrukking, en in elk geval geen authentiek zelf-begrip. 6

RkJQdWJsaXNoZXIy MjY0ODMw