591108-Bekkers

175 Rechtvaardiging van de Transformatieve Dialoog een gemeenschap niet homogeen, of -als dat wel zo is- hoeft deze niet homogeen te blijven. Initiatieven van en conflicten tussen volwassenen leiden ook tot een voortgaande verandering van de betekenishorizon. Daar zal ik nu op ingaan. 4. Ook voor volwassenen is een betekenishorizon dynamisch Laten we aannemen dat een kind op enig moment zo succesvol gesocialiseerd is dat het zich de vigerende betekenishorizon van een (relatief homogene) gemeenschap heeft eigen gemaakt. Binnen de ruimte die de betekenishorizon bepaalt, kan de jongvolwassene zich afvragen “wat is authentiek voor mij?” en deze vraag met behulp van een individualistisch begrip van authenticiteit trachten te beantwoorden. Echter, zodra de jongvolwassene - bijvoorbeeld door het vermogen tot counterfactual denken - zich iets in het hoofd haalt dat conflicteert met de vigerende betekenishorizon van zijn sociale omgeving, ontstaat wederom een identiteitsgerelateerd coördinatieprobleem. Door wederzijds mindshaping kan een oplossing tot stand komen waarin hetzij de jongvolwassene zich alsnog conformeert of een nieuwe gefuseerde betekenishorizon tot stand wordt gebracht (of het conflict duurt voort). Dit is het maatschappelijke proces van opeenvolgende generaties jongvolwassenen die hun plek in de samenleving innemen en zo samenlevingen én wat authentiek kan zijn, veranderen. De uitdaging van een vigerende betekenishorizon vindt niet alleen plaats door opgroeiende kinderen en jongvolwassenen. Er zijn ook volwassenen met verlangens en ideeën die de bestaande orde uitdagen. Bovendien kunnen zich ook nieuwkomers en immigranten mengen in het complexe beïnvloedingsspel van wederzijdse mindshaping dat de gedeelde betekenishorizon van een gemeenschap bepaalt. In samenlevingen waarin mensen samenleven met uiteenlopende normatieve standaarden en culturele achtergronden is deze dynamiek evident. Alleen in traditionele samenlevingen wordt de eenduidigheid van een betekenishorizon enigszins benaderd, maar ook binnen een homogene culturele gemeenschap zijn er normatieve verschillen tussen families, dorpen en andere groepen.221 Kortom, een betekenishorizon moet ook voor volwassenen als instabiel en dynamisch worden begrepen. 5. Aangezien een betekenishorizon dynamisch en intersubjectief begrepen moet worden, geldt dit ook voor authenticiteit Een betekenishorizon is dynamisch en wordt door mindshaping-processen tot stand gebracht, met andere woorden intersubjectief bepaald. Wat authentiek kan zijn, is daarmee ook mede intersubjectief bepaald. Zolang een betekenishorizon niet ter discussie wordt gesteld, is de intersubjectieve dimensie van authenticiteit niet problematisch. In dat geval is interne consistentie, conform conditie (i), voldoende om de authenticiteit van een commitment te hoe graag het kind daaraan mee wil doen, kunnen ouders hun normen aan gaan passen, met meer schermgebruik als gevolg, hetgeen ook letterlijk invloed heeft op de fysieke en mentale ontwikkeling. 221 Juist bij het oplossen van identiteitsgerelateerde conflicten blijkt het in de praktijk belangrijk oog te hebben voor nuance-verschillen binnen culturele groepen. Door buitenstaanders kan een IRMC gesimplificeerd in termen van generalisaties worden geframed, terwijl in werkelijkheid er binnen groepen veel verschillen zijn (Ercan 2017b, 124–25). 6

RkJQdWJsaXNoZXIy MjY0ODMw