591108-Bekkers

138 Hoofdstuk 5 betwiste deel van dat netwerk, maar alle commitments worden vervangen door een nieuwe consistente set. Ik richt mij op het realiseren van een transformatie die nodig is om het conflict op te lossen. Daarvoor volstaat het vervangen van een deel van het netwerk van commitments. Als partijen geïnspireerd zijn om daarbovenop nog verstrekkender te transformeren, dan staat hen dat vrij om te doen (als persoonlijke ontwikkeling, niet als oplossing van het IRMC). Een Transformatieve Dialoog kan ook toegepast worden zonder conflictsituatie, maar in dit onderzoek houd ik de focus op identiteitsgerelateerde morele conflicten. Ten vierde, partijen hoeven zich niet te identificeren als een identiek alternatief van zichzelf. Externe consistentie impliceert geen eenheidsworst. Niet alleen kunnen partijen verschillen in tal van niet-betwiste commitments, ook het betwiste deel van het netwerk van commitments hoeft na transformatie niet vervangen te zijn door dezelfde set commitments voor beide partijen. De ene partij zou bijvoorbeeld gecommitteerd kunnen zijn aan geen vlees eten, terwijl de ander zijn vleesconsumptie beperkt (of een andere combinatie van onderling consistente commitments). Wel ontstaat er wederzijds een commitment aan elkaars netwerk van commitments in de zin dat iedere partij het commitment heeft dat ieder wie hij of zij meent te zijn tot uitdrukking kan brengen (conform onderling consistente alternatieven van zichzelf).177 Samenvatting: Stappen in een Transformatieve Dialoog178 Stap 1 Commitment aan conflictoplossing Stap 2 Fusie van horizonnen Stap 3 Alternatieven van zichzelf onderscheiden Stap 4 Interne en externe consistentie in netwerken van commitments Stap 5 Transformatie: identificatie als een nieuw alternatief van zichzelf 5.1.2 Werking van de Transformatieve Dialoog De beschrijving van de Transformatieve Dialoog in de vorige paragraaf is conceptueel. In deze paragraaf zal ik de werking van de Transformatieve Dialoog aan de hand van een realistische casus illustreren. Ik zal laten zien dat de casus begrepen kan worden in termen van de in de vorige paragraaf onderscheiden stappen, ook al worden die in de casus zelf niet zo benoemd. De volgende casus ‘De gevoelige bullebak’ is een vereenvoudigde weergave, gebaseerd op een waargebeurd conflict en de oplossing daarvan zoals beschreven in (Bush and Folger 1994, 5–11): 177 Er ontstaat een gezamenlijk commitment (‘joint commitment’) om zo te handelen dat ieder zijn of haar (getransformeerde) identiteit tot uitdrukking kan brengen (Bratman 1993, 103–6; Gilbert 2006, 8–10). In paragraaf 6.3.3 ga ik nader in op de wederzijdsheid van het commitment aan elkaars netwerk van commitments. 178 Dit samenvattende kader is opgenomen, omdat deze stappen in het vervolg een aantal malen als ordening worden gebruikt. In de praktijk is het afhankelijk van een specifieke situatie of elke stap noodzakelijk is. Hoewel er een logische conceptuele volgorde in de stappen zit, is het mogelijk dat er in de praktijk heen en weer wordt bewogen tussen stappen.

RkJQdWJsaXNoZXIy MjY0ODMw