591108-Bekkers

11 Voorwoord Mijn missie is dat alle mensen zich in vrede en veiligheid kunnen ontplooien. Daarom werk ik elke dag aan een effectieve aanpak van maatschappelijke opgaven. Succes daarin is alleen mogelijk als een of meer partijen ten aanzien van voor hen belangrijke waarden of diepgewortelde overtuiging tot nieuwe inzichten komen, ofwel ‘transformeren’. In mijn werk ontwikkel en begeleid ik processen waarin zulke transformaties (klein of groot) plaatsvinden. Om mijn missie waar te kunnen maken, is het nodig dat maatschappelijke opgaven overal effectief aangepakt worden. Daartoe voelde ik de behoefte en noodzaak om mijn visie grondig te onderbouwen. Mijn doel is ervoor te zorgen dat de Transformatieve Dialoog een vanzelfsprekend onderdeel wordt van het repertoire om maatschappelijke opgaven en conflicten waarin essentieel ervaren waarden en diepgewortelde overtuigingen ter discussie staan met succes aan te pakken. Dit proefschrift biedt hiervoor de benodigde wetenschappelijke onderbouwing, concepten en vocabulaire. Waarom een proefschrift? Ik heb de timing om -naast mijn werk en gezin- aan een promotie-onderzoek te werken de afgelopen jaren regelmatig beroerd gevonden. Ik ben simpelweg minder beschikbaar en minder aanwezig geweest voor mijn kinderen, mijn vrouw en vele anderen dan ik zou willen. Ik heb weliswaar regelmatig met name mijn kinderen wel de eerste prioriteit gegeven, maar dus niet altijd. Dat stemt me soms verdrietig. Toch heb ik bewust gekozen dit proefschrift te maken. Ik had en heb nu eenmaal de stellige overtuiging dat dit betoog en de in mijn proefschrift ontwikkelde concepten noodzakelijk zijn om een duurzame en vreedzame toekomst op de wereld mogelijk te maken. Ik had de ideeën al lang ononderbouwd in mijn hoofd. Ik voelde de wens en de passie om een onderbouwing te vinden op basis waarvan ik het denken in de wereld over hardnekkige conflicten en maatschappelijke opgaven zou kunnen voeden en transformeren. Ik heb ook plezier gehad in het onderzoek. Ik heb ervan genoten om concepten te verzinnen, onderscheidingen te beargumenteren en het betoog te ontwerpen. Regelmatig las ik filosofische literatuur alsof het een thriller was: zou het lukken een bepaald conceptueel probleem opgelost te krijgen? Boek na boek, artikel na artikel boden weliswaar waardevolle inzichten, maar niet het complete verhaal dat ik met dit proefschrift wél probeer te bieden. Dankwoorden Ik ben verbonden geweest aan de Universiteit Utrecht als zogenaamde buitenpromovendus. Dat betekent dat er wel een wederzijdse overeenkomst is waarin afspraken staan over het onderzoek en de begeleiding, maar de buitenpromovendus krijgt geen salaris. Allereerst dank ik daarom al mijn opdrachtgevers in de laatste 10 jaar. Hun vertrouwen in mij en mijn bedrijf Vide Advies hebben mijn investering in dit onderzoek mogelijk gemaakt. Speciale dank zeg ik aan al die opdrachtgevers die daar bovenop ook nog eens interesse hebben getoond in het onderzoek zelf.

RkJQdWJsaXNoZXIy MjY0ODMw