588139-Lustenhouwer

153 NEDERLANDSE SAMENVATTING A 8 Uitgebreide samenvatting Herstel bij neuralgische amyotrofie: een samenspel van perifere zenuwschade, bewegingsproblemen en de hersenen Dit hoofdstuk is eenNederlandse samenvatting van het werk beschreven in dit proefschrift. Een uitgebreidere Engelstalige samenvatting en bediscussiëring van dit proefschrift is te vinden in hoofdstuk 7 – Summary & General Discussion. Neuralgische amyotrofie (NA) is een veelvoorkomende aandoening van het perifere zenuwstelsel. Jaarlijks krijgt 1 op de 1000 mensen te maken met NA en de bijbehorende gevolgen.BijNAzorgteenauto immuunontstekingvanzenuwen indearmenschouderregio voor heftige, acute pijn en zenuwschade. De zenuwschade leidt tot spierzwakte in de spieren die door de aangedane zenuwen aangestuurd worden. De ontsteking houdt meestal een aantal weken aan, waarna de zenuwen spontaan herstellen in de maanden tot jaren erna. Meestal is één arm aangedaan, maar het kan ook in beide armen en/of de benen voorkomen. Veel mensen met NA ontwikkelen afwijkende bewegingspatronen, met name van de schouder, om voor de spierzwakte te compenseren. In eerste instantie kan dit aangepaste bewegingspatroon nuttig zijn. Op lange termijn zorgt het echter vaak tot aanhoudende bewegingsproblemen. Door deze bewegingsproblemen ontstaan restklachten zoals verminderde armfunctie, vermoeidheid en pijn, waardoor veel patiënten beperkt zijn in hun dagelijkse activiteiten. Een bewezen effectieve behandeling die de oorzaak van het probleem aanpakt ontbreekt. Een groot deel van de mensen met NA houdt hierdoor langdurig last van restverschijnselen, zelfs als de zenuwen en de spierkracht herstellen. Omdat de bewegingsproblemen aanhouden, ondanks dat de “hardware” (de zenuwen en spieren) herstelt, is er mogelijk een probleem met de “software”: demanierwaaropdehersenenbewegingen aansturen. Figuur 1 legt dit nieuwe idee (hypothese) uit en laat zien wat we vermoeden dat er gebeurt bij NA. A. Auto immuun ontsteking zorgt voor zenuwschade, wat leidt tot een afwijkend bewegingspatroon in de schouderregio. B. Door dit afwijkende bewegingspatroon verandert de bewegingssturing vanuit de hersenen. C. De veranderde bewegingssturing vanuit de hersenen draagt bij aan het afwijkende bewegingspatroon, zelfs als de zenuwen en spieren hersteld zijn. D. Met specifieke revalidatie kan weer een correct bewegingspatroon aangeleerd worden, wat de bewegingssturing vanuit de hersenen normaliseert en daarmee ook de armfunctie verbetert. Revalidatie

RkJQdWJsaXNoZXIy MjY0ODMw