588139-Lustenhouwer

152 CHAPTER 8 Bondige samenvatting Herstel bij neuralgische amyotrofie: een samenspel van perifere zenuwschade, bewegingsproblemen en de hersenen In dit proefschrift onderzochten we het herstel en revalidatie bij neuralgische amyotrofie (NA). NA is een veelvoorkomende zenuwaandoening. Door schade aan de perifere zenuwen ontwikkelen veel patiënten bewegingsproblematiek van met name de schouder en arm. Deze bewegingsproblematiek en bijbehorende restverschijnselen houden vaak aan, ook als de perifere zenuwen herstellen. In dit proefschrift hebben we twee hoofdvragen onderzocht: 1. Is de bewegingssturing vanuit de hersenen anders bij mensen met NA met restklachten dan bij gezonde mensen? 2. Kan specifieke revalidatie, waarbij bewegingssturing opnieuw wordt aangeleerd, het herstel bevorderen bij mensen met NA? Hoofdstukken 1 en 2 vormen de achtergrond van de opvolgende hoofdstukken: het overkoepelende onderzoeksidee van dit proefschrift en de gebruikte meetmethoden werden hier geïntroduceerd. In Deel 1 – Hoe de hersenen zich aanpassen na perifere zenuwschade bij NA, bevestigden we het klinische vermoeden dat een veranderde bewegingssturing vanuit de hersenen een rol speelt bij langdurige restverschijnselen in NA. We lieten zien dat de hersenen reageren op perifere zenuwschade met aanpassingen in visueel-motorische gebieden, die specifiek zijn voor de aangedane arm. In Deel 2 - Hoe revalidatie het herstel kan bevorderen bij NA, lieten we zien dat specifieke revalidatie het klinische herstel na NA kan bevorderen: patiënten hadden minder restverschijnselen na specifieke revalidatie dan na reguliere zorg. Er was geen verschil tussen de groepen in bewegingssturing vanuit de hersenen. Wel lieten patiënten in beide groepen verbeteringen zien in de bewegingssturing vanuit de hersenen. Hiermee toonden we aan dat de veranderde bewegingssturing vanuit de hersenen zich kan herstellen. Onze bevindingen onderstrepen het belang van een multidisciplinaire aanpak voor revalidatie. Ook wijzen onze resultaten visueel-motorische processen aan als een mogelijk doelwit voor behandeling. Er is toekomstig onderzoek nodig om te bepalen hoe we revalidatie verder kunnen optimaliseren, zodat we het herstel verder kunnen bevorderen, zowel klinisch als in de hersenen. Hoofdstuk 7 van dit proefschrift gaat uitgebreid in op wat hier voor nodig is.

RkJQdWJsaXNoZXIy MjY0ODMw