Thesis

197 Appendix is onafhankelijk van klinische stadia en kan dus ook toegepast worden op cognitief normale mensen. Ongeveer 20-25% van de cognitief normale mensen, met of zonder SCD, heeft abnormale amyloïd stapeling (11). Met de ATN classificatie kan een onderzoeksgroep op een gestructureerde manier gekarakteriseerd worden, wat nuttig is gebleken voor het onderzoeksveld. Er zijn echter nog verschillende uitdagingen. Zo is het ATN raamwerk gemaakt voor onderzoeksdoeleinden en is het (nog) niet bedoeld voor klinisch gebruik. Om het uiteindelijk te kunnen gebruiken in de algemene klinische praktijk, zal het eerst nog uitgebreid onderzocht moeten worden in longitudinale studies en gerandomiseerde trials, om daarna aangepast te worden waar nodig. Verder moet de waarde van het ATN classificatie systeem nog beter onderzocht worden in cognitief normale mensen met en zonder SCD. Doel van dit proefschrift In dit proefschrift onderzochten we biomarkers voor de ziekte van Alzheimer en hun voorspellende waarde voor klinische progressie, bij mensen SCD. Specifiek was het doel om: 1. Te analyseren wat de voorspellende waarde is van biomarkers in de ATN classificatie, door de associaties te onderzoeken tussen biomarkers enerzijds en cognitieve achteruitgang en risico op klinische progressie naar MCI of dementie anderzijds. 2. Te exploreren wat de effecten zijn van het gebruik van verschillende definities voor biomarkers voor de ziekte van Alzheimer. 3. Te evalueren welke factoren van invloed zijn op biomarkers voor de ziekte van Alzheimer en het beloop van deze biomarkers over de tijd. A

RkJQdWJsaXNoZXIy MjY0ODMw