577530-vHouten

172 | Chapter 16 SUMMARY IN DUTCH (SAMENVATTING) Waarom is dit proefschrift geschreven? De maatschappelijke waarde van sport is de afgelopen decennia toegenomen en “een leven lang sporten” en “sport voor iedereen” zijn prioriteiten geworden in overheidsbeleid en campagnes met betrekking tot sport, bewegen en gezondheid.Desalniettemin is sportdeelnamevanuit een levensloopperspectief dynamisch. Mensen starten en stoppen gedurende hun leven met sporten, pakken een sport later weer op of kiezen juist voor een andere sport en veranderen bijvoorbeeld van niveau, sportfrequentie en/of sportsetting. Belangrijke levensgebeurtenissen zouden een rol kunnen spelen binnen deze dynamiek van sportparticipatie en daarmee verschillen en veranderingen in sportdeelname gedurende de levensloop kunnen verklaren. Er was echter weinig bekend over de impact van het meemaken van belangrijke levensgebeurtenissen op sportparticipatie. Daaromwerd hier in dit proefschrift onderzoek naar gedaan. In het bijzonder is gekeken naar de sportdeelname van Nederlanders en belangrijke levensgebeurtenissen gedurende de overgang naar volwassenheid. Dit is namelijk een drukke, turbulente levensfase die doorgaans wordt gekenmerkt door een erg lage stabiliteit van (vaak een daling in) sportdeelname en veel levensgebeurtenissen die hierbij een rol kunnen spelen, zoals het verlaten van voltijdonderwijs, beginnen met werken, zelfstandig gaan wonen, een relatie aangaan of deze formaliseren door te gaan samenwonen of trouwen en vader of moeder worden. Van deze belangrijke levensgebeurtenissen werd onderzocht in hoeverre en waarom ze van invloed zijn op de kans om te starten en stoppen met een sport en/of het aantal verschillende sporten dat iemand beoefent, de sportfrequentie en het maken van de overstap van het beoefenen van sport in clubverband naar sporten in een informele setting of naar helemaal niet sporten. Wat zijn de onderzoeksbevindingen? In de eerste studie, hoofdstuk twee, is onderzocht in hoeverre starten met een sport in het algemeen en starten met een competitieve verenigingssport in het bijzonder worden beïnvloed door belangrijke levensgebeurtenissen. Uit analyse van retrospectieve levensloopgegevens uit de Sportersmonitor 2010

RkJQdWJsaXNoZXIy MjY0ODMw