Thesis

348 Samenvatting SAMENVATTING Niet-overdraagbare ziekten, zoals cardiovasculaire aandoeningen, kanker, chronische ademhalingsstoornissen en diabetes, zijn de belangrijkste oorzaken van vroegtijdig overlijden wereldwijd. De meeste van deze sterftegevallen en de incidentie van ziekten kan worden toegeschreven aan roken, een ongezond voedingspatroon, alcoholconsumptie en onvoldoende lichaamsbeweging. Het creëren van een omgeving die gezond gedrag faciliteert, kan de gezondheid van de bevolking aanzienlijk verbeteren, en is mogelijk van belang bij het verkleinen van gezondheidsverschillen. Vaak hebben onderzoekers geen controle over omgevingsinterventies, daarom is het onwaarschijnlijk dat bewijs over effectiviteit uitsluitend zal worden verkregen uit gerandomiseerde gecontroleerde onderzoeken. Onderzoekers beroepen zich op het evalueren van zogenaamde “natuurlijke experimenten” waarbij wordt ingespeeld op veranderingen in de maatschappij. Dit proefschrift heeft als doel om lokale volksgezondheidsinterventies, die als doel hebben om gezondheidsgedragingen in de populatie te verbeteren, te identificeren en te evalueren (deel I, hoofdstuk 2 tot en met 6), en om de methodologische vraagstukken die komen kijken bij het evalueren van natuurlijke experimenten te bespreken (deel II, hoofdstuk 7 tot en met 9). In hoofdstuk 2 bestudeerden we de introductie van speelvelden op buitenspelen en sedentair gedrag bij schoolgaande kinderen. De speelvelden werden voornamelijk geopend in minder welvarende buurten, waar relatief meer mensen uit lagere sociaaleconomische groepen en etnische minderheden wonen, daarom evalueerden we ook of de effecten vergelijkbaar waren voor kinderen met diverse achtergronden. Kinderen die deelnamen aan de Generation R studie op de leeftijd van 6 en 10 jaar werden geïncludeerd. Net als bij een experiment werden enkel kinderen die bij aanvang van de studie niet in de buurt van een speelveld woonden meegenomen in de analyse. Over tijd werden er, verspreid over de stad, 18 nieuwe speelvelden geopend. Met behulp van een fixed-effect methode evalueerden we de veranderingen in buitenspelen en sedentair gedrag voor kinderen waarbij de afstand tot het dichtstbijzijnde speelveld kleiner werd, in vergelijking met kinderen zonder veranderingen in afstand. Uit de resultaten blijkt dat kinderen niet meer buitenspelen of minder TV kijken en gamen als er een speelveld wordt geopend rondom huis. Hoewel niet statistisch significant, vonden we aanwijzingen dat het verkleinen van de afstand tot het dichtstbijzijnde speelveld ervoor zorgt dat kinderen uit minder

RkJQdWJsaXNoZXIy MjY0ODMw