Thesis

158 | Chapter 10 DEEL 1 | EXPLORATIE VAN KARAKTERISTIEKEN VAN AFDELINGEN SPOEDEISENDE HULP Spoedeisende zorg wordt geconcentreerd door het aantal SEH’s te verminderen. Beleidsmakers baseren hun acties hierbij op de aanname dat dit kosten verlaagt en kwaliteit verbetert. Er miste echter inzicht in de bestaande SEH functionaliteit, d.w.z. de mate waarin faciliteiten, diagnostiek en zorgprofessionals beschikbaar zijn op de SEH’s. Aangezien dit de mogelijkheden van elke SEH bepaalt, is er een duidelijke noodzaak om een (minimum) operationele standaard vast te stellen. Om passende beleidskeuzes te kunnen maken om SEH-landschap te optimaliseren, is meer inzicht nodig. Deel 1 richt zich op het vullen van kennishiaten in het aantal ED-bezoeken, zelfverwijzers, HAP-SEH-samenwerkingsverbanden en de correlatie tussen patiëntvolume en beschikbare middelen per ziekenhuistype. Hoofdstuk 2: In deze landelijke enquête verkregen we gegevens van 96% van alle Nederlandse SEH’s. We berekende het totale aantal SEH-bezoeken in NL in 2012 op 2.079.172, wat overeenkomt met 124 SEH-bezoeken per 1000 inwoners. We toonden aan dat het totale aantal SEH-patiënten varieerde tussen 6.000–50.000 met een gemiddelde van 22.357 patiënten per SEH per jaar. De STZ-ziekenhuizen zitten aan de bovengrens en de algemene ziekenhuizen aan de ondergrens. De meeste SEH’s van alle types zaten rond het gemiddelde aantal SEH bezoeken. Het gemiddelde opnamepercentage was 32% voor alle ziekenhuistypes, met percentages tot 52% voor algemene ziekenhuizen. Het zelf-verwijzingspercentage toonden grote verschillen per ziekenhuis. Het gemiddeld aantal zelfverwijzers was 30%, variërend van 3% tot 76%. Gemiddeld hadden de academische ziekenhuizen de meeste zelfverwijzers (40%), dan de STZ (35%) en algemene ziekenhuizen 25%. Maar het hoogste percentage was ook een algemeen ziekenhuis. Dit toonde aan dat de zelf-verwijzers percentage lager was dan tot op dat moment werd verondersteld. Hoofdstuk 3: In dit hoofdstuk laten we trends zien in SEH-data van 2012 tot 2015. Het aantal SEH’s in Nederland is teruggebracht van 93 naar 87. Er wordt een afname van 6% van het aantal patiëntbezoeken gezien, naar 1.951.000 in Nederland. Dat komt overeen met 115 SEH-bezoeken per 1000 inwoners in 2015. Het gemiddelde percentage zelfverwijzers daalde van 32% naar 17,4%. Er arriveerden wel meer patiënten per ambulance / het noodnummer (2,6% in 2012 tot 16% in 2015) en ook het aantal patiënten via de huisarts / HAP nam toe (7,8% in 2012 naar 50,3% in 2015). Een deel van deze wijziging wordt verklaart door de stijging is van het aantal samenwerkingsverbanden met ziekenhuis-gebaseerde-HAPs (49% in 2012 versus 79% in 2015). Het percentage ziekenhuisopnames is gemiddeld gestegen naar 37,2%. Hoofdstuk 4: In dit onderzoek laten we de gegevens zien uit 2016 van alle Nederlandse SEH’s en bestuderen we de correlatie tussen SEH-patientvolume en beschikbare middelen. Ten opzichte van 2015 was er geen verdere reductie van het aantal SEH’s. Het aantal patiëntenbezoeken daalde niet verder, maar vertoonde een lichte stijging tot 1.979.726 in 2016, wat overeenkomt met 116 SEH- bezoeken per 1000 inwoners. Het gemiddeld percentage zelfverwijzers daalde naar 15% (1%–56%) en van de patiënten werd gemiddeld 38% opgenomen in het ziekenhuis vergelijkbaar met 2015. Nederland had 1.401 SEH-behandelplekken (gemiddeld 16 per SEH, variërend van 4 tot 36), met

RkJQdWJsaXNoZXIy NzQ5MDE=